Notariusz i kancelaria notarialna

Notariusz to osoba, która wykonuje czynności notarialne w biurze kancelarii notarialnej. Co ciekawe, może on także je dokonywać w innym miejscu, jeśli zajdą do tego odpowiednie przesłanki.

Jakie zadania ma notariusz prowadzący kancelarię?

Własna kancelaria notarialna wiąże się z dodatkowymi zadaniami i funkcjami. Notariusz prowadzący kancelarię zajmuje się zatrudnianiem pracowników, posiadających wymagane kwalifikacje, i troszczeniem się o sprawne działanie kancelarii i należytą kulturę pracy. Dodatkowo dba o zabezpieczenie dokumentacji i wszystkich pieczęci, potrzebnych do wykonywania czynności. Do jego zadań należy także zapewnienie warunków lokalowych i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń, zgodne z powagą tego miejsca. Notariusz powinien sumiennie i sprawnie załatwiać sprawy interesantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także udzielać potrzebnych informacji na prośbę interesanta.

Narzędzia pracy w kancelarii notarialnej

Notariusz posługuje się legitymacją, którą wydaje rada właściwej izby notarialnej. Na żądanie klienta, taka legitymacja powinna być okazana. To poświadczenie wykonywania tego zawodu. Dodatkowo notariusz posługuje się pieczątką, na której znajdują się następujące dane; imię i nazwisko notariusza, tytuł zawodowy oraz adres kancelarii notarialnej. Na pieczątce bardzo często widnieją także inne dane, typu NIP, numer rachunku bankowego, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Kancelaria notarialna działająca w formie spółki partnerskiej, umieszcza na pieczątkach swoją firmę, natomiast spółki cywilne zamieszczają na pieczątkach imiona i nazwiska każdego z notariuszy, wraz z dopiskiem „Spółka Cywilna”. Warto zauważyć, że pieczątkę może zastąpić nadruk z taką samą treścią, który zostaje umieszczony na określonym dokumencie.

W każdej kancelarii notarialnej znajdziemy narzędzia, którymi posługują się notariusze – są to głównie pieczątki imienne, także legitymacja oraz wizytówki firmy. To bardzo ważne aspekty działalności – bez pieczęci na dokumentach może dojść do tego, że dokumenty zostaną uznane za nieważne. Interesanci w kancelarii są obsługiwani w sposób najbardziej staranny – podejście do każdego z nich jest indywidualne i zależy od jego potrzeb. Notariusze wykonują bardzo odpowiedzialną pracę i ponoszą za nią odpowiedzialność.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here