Rejestracja firmy przez internet

Żeby prawidłowo przebiegła rejestracja firmy przez internet, zawsze należy mieć założony specjalny profil zaufany (eGo) albo certyfikat kwalifikowany. Otrzymanie takiego profilu i posługiwanie się nim jest darmowe oraz gwarantuje załatwianie przez Internet wielu spraw w urzędach. Można go otrzymać od ręki, również przez Internet, posługując się w celu potwierdzenia danych swoim elektronicznym kontem bankowym.

Ewidencja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej on-line byłaby atrakcyjną metodą zakładania firmy, gdyby nie potrzeba posiadania podpisu elektronicznego. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, od chwili uruchomienia rejestru na początku lipca 2011 r. do połowy 2014 r. z możliwości zarejestrowania się przez internet skorzystało jedynie 3% przedsiębiorców. Zgodnie z intencjami, które towarzyszyły powstaniu CEIDG i przejęciu przez tenże rejestr ewidencji działalności gospodarczej od firm, miał on łączyć się z przedsiębiorcami prawie tylko za pośrednictwem internetu.

Jednakże, jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, tenże zamysł się nie udał. Z informacji, zamieszczonych przez resort w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej, między 1 lipcem 2011 a 30 czerwca 2014 r. w rejestrze pojawiło się prawie 857 tys. nowych podmiotów. I jedynie niespełna 25,2 tys. zarejestrowało się za pośrednictwem internetu.

Rejestracja firmy

Podpis elektroniczny mało powszechny

Przyczyną, dla jakiej ta – wydawałoby się, iż odpowiedniejsza dla przedsiębiorców – metoda rejestracji nie zdobyła popularności jest nałożony przez ustawę warunek posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego już na etapie uruchomienia działalności gospodarczej. Tymczasem rzadko który przedsiębiorca ma taki podpis.

I to nie dlatego, iż kosztuje on ok. 200-300 zł, lecz po prostu nie jest niezbędny w dalszej działalności gospodarczej. Kolejnym wyjściem, z jakiego mogą korzystać inwestorzy przy rejestracji działalności w CEIDG, jest skorzystanie z profilu zaufanego, przygotowanego na platformie ePUAP. Jedynie, iż to wyjście nie należy do najodpowiedniejszych. Żeby stworzyć taki profil zaufany, należy wpierw założyć konto w systemie ePUAP, potem złożyć wniosek o założenie zaufanego profilu oraz potwierdzić go w jednym z punktów, gdzie można tego dokonać.

Jedno okienko to fikcja

Niestety, w urzędzie gminy nie da się załatwić wszelkich procedur, połączonych z zakładaniem firmy. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić tenże fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie tenże obowiązek załatwia CEIDG, kierując do ZUS właściwą informację, lecz to nie zwalnia przedsiębiorcy z wizyty w tym urzędzie. Jest ona niezbędna w celu „ustalenia wysokości składek”. Ponadto część przedsiębiorców będzie musiała wybrać się także do urzędu skarbowego.

Ci, jacy przy otwarciu działalności zdecydowali się zostać płatnikami VAT, muszą najpóźniej dzień przed rozpoczęciem sprzedaży produktów lub usług objętych tym podatkiem złożyć druk VAT-R w urzędzie skarbowym. Tego obowiązku mogą uniknąć tylko ci, jacy nie są VAT-owcami. Tu jednakże należy pamiętać, iż zwolnieniu z tego podatku podlegają przedsiębiorcy o obrotach nieprzekraczających 150 tys. zł w poprzednim roku podatkowym i ci, jacy w okresie od podjęcia działalności do końca roku podatkowego nie przekroczą kwoty, będącej ilorazem dni, w których prowadzili działalność gospodarczą, oraz limitu 150 tys. zł.

dziewczyna rejestruje firmę

Złożenie wniosku krok po kroku

Każdy kto ma już profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych może złożyć wniosek na stronie internetowej firma.gov.pl albo ceidg.gov.pl.

Żeby rejestracja przebiegła łatwo dobrze jest wcześniej przemyśleć oraz określić sprawy takie jak m.in.:
•nazwa firmy (musi się tutaj znaleźć imię oraz nazwisko przedsiębiorcy),
•data rozpoczęcia działalności – najwcześniejszą możliwą datą jest data złożenia wniosku,
•miejsce wykonywania działalności,
•kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określające typ działalności,
•rachunek bankowy do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Na stronie w pierwszej kolejności należy założyć własne konto, wpisane dane zostaną mechanicznie zaciągnięte do wniosku. Potem:

1) dobrze wypełnić wniosek – na stronie znajduje się przewodnik, i we wniosku pytania dodatkowe,

2) podpisać wniosek – w tym celu wykorzystujemy profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,

3) przesłać wniosek.

Gdy wszystko odbyło się dobrze poświadczenie złożenia wniosku przyjdzie na adres e-mail.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here