Dofinansowania do działalności gospodarczej

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą warto dowiedzieć się, czy jest możliwość skorzystania z jakichkolwiek dotacji, które powiększą nasz budżet. Dzięki temu zwiększymy szansę na powodzenie i przetrwanie firmy. Ma to szczególne znaczenie w początkowym okresie jej działania.

Dotacja z Urzędu Pracy

Wiele osób, które rozpoczynało działalność gospodarcza skorzystało z dofinansowania z urzędu pracy. Jednym z warunków skorzystania z tego rodzaju dotacji jest znajdowanie się na liście osób poszukujących pracę, bycie osobą fizyczną oraz posiadanie pomysłu na otwarcie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednym z warunków, żeby skorzystać z tej dotacji jest to, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej oraz to, że w innym PUP nie złożyliśmy wniosku o tego rodzaju dotację. Niektóre urzędy zastrzegają sobie prawo odmowy przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności osobom, które w ustalonym w umowie czasie odrzucili oferty pracy lub stażu przedstawionej przez PUP. Dotacja z Urzędu Pracy jest bardzo atrakcyjna z tego względu, że w rzeczywistości jest to bezzwrotne, jednorazowe otrzymanie środków finansowych. Kwota tych środków może nieznacznie się różnić między poszczególnymi Urzędami Pracy. Za pomocą otrzymanych środków można pokryć wydatki związane z zakupem różnych rzeczy. Biuro księgowe w Warszawie z pewnością pomoże nam wykonać solidny biznesplan, który ułatwi rozpoczęcie działalności.

Inne formy dofinansowań

Powiatowe Urzędy Pracy umożliwiają także refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Warunkiem jest zatrudnienie na co najmniej 2 lata, na pełny etat, osoby zarejestrowanej jako bezrobotną lub poszukującą pracy. Uzyskane środki można przeznaczyć na przykład na zakup maszyn, urządzeń lub innych środków trwałych. Warunkiem jest jednak złożenie wniosku jeszcze przed podpisaniem umowy o pracę. Właściwie wypełnić tego rodzaju wnioski pomaga Everte. Oprócz możliwości doposażenia stanowiska pracy albo innego rodzaju wsparcia udzielnego przez PUP, to również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz PFRON udziela wsparcia związanego z dofinansowaniem kosztów szkoleń pracowników. Warto ubiegać się o tego typu dofinansowania, ponieważ pokrywają one sporą część wydatków poniesionych w celu doszkalania pracowników.

Niepewna sytuacja na rynku

Ostatnie lata związane z pandemią pokazały, że z dnia na dzień sytuacja przedsiębiorcy może diametralnie się zmienić. Państwo próbując ratować sytuację przedsiębiorców udzielało wsparcia finansowego. Trzeba było udowodnić na podstawie prowadzonej dokumentacji finansowej firmy, że z powodu pandemii firma zanotowała spadek obrotów w stosunku do roku poprzedniego. Tego rodzaju dofinansowanie jest bezzwrotne. Warunkiem otrzymania dofinansowania było nie zamykanie biznesu przez okres wskazany we wniosku.

To tylko niektóre rodzaje dofinansowań, które są dostępne dla osób fizycznych, które planują rozpocząć działalność gospodarczą albo dla osób dbających o rozwój istniejącego już przedsiębiorstwa. Profesjonalne firmy księgowe poprowadzą nas w celu uzyskania tego rodzaju dofinansowań.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here