Zasady zwolnienia z podatku pomocy na rzecz Ukrainy

Wojna na Ukrainie spowodowała, że setki tysięcy uchodźców przybywa do naszego kraju szukając ratunku dla siebie i swoich rodzin. Dla części z nich Polska jest tylko krajem przesiadkowym, w drodze do swoich bliskich i znajomych mieszkających na terenie całej Europy. Spora jednak część ucieka przed wojną często w pośpiechu i bez jakiegokolwiek przygotowania. Osoby te potrzebują pomocy w każdej formie – żywności, ubrań, dachu nad głową. Duża grupa naszych rodaków pomaga im bezpośrednio angażując się w wolontariat, inni przekazują środki finansowe jak i paczki. Chętni do pomocy są także przedsiębiorcy, duzi i mali. Czy środki przekazane na cele charytatywne trzeba wykazywać w PIT i CIT? Jaką cześć darowizny można odliczyć od podatku i kogo obejmuje odliczenie?

Darowizny na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Wielu z nas pomaga w sposób bezpośredni, przekazując paczki z żywnością, ubraniami, środkami czystości, do osób organizujących zbiórkę. Jeśli zbiórka organizowana jest przez Organizacje Pożytku Publicznego lub fundacje i stowarzyszenia (nawet jeśli nie posiadają tego statusu), to przekazane środku można odliczyć od podstawy opodatkowania. Wartość darowizn musi jednak być jasno wskazana, a fakt przekazania wraz ze wskazaniem stron udokumentowany. Innymi słowy przy przekazaniu środków pamiętać trzeba o pokwitowaniu od osób organizujących zbiórkę. Polskie prawo umożliwia bowiem od dawna odliczenie od podstawy opodatkowania (czyli dochodu) darowizny przekazywane organizacjom pozarządowym. W przypadku osób fizycznych całościowa wartość darowizny przekazanej w danym roku nie może przekroczyć 6 procent uzyskanego dochodu. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o CIR próg ten jest wyższy, do 10 procent dochodu. Warto pamiętać, że darowizna może być przekazana dowolnej organizacji działającej na terenie UE i EOG. Jeśli wdaje się to zawiłe, to z pewnością każdy doradca podatkowy będzie w stanie temat przedstawić dostatecznie jasno.

Darowizny od firm

Zasady przekazywania darowizny dla osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie mają się niebawem zmienić, a dokładnie rozszerzyć. Procedowane są bowiem przepisy pozwalając na zaliczenie darowizny do kosztów podatkowych firm w PIT oraz CIT. Pojęcie darowizny ma obejmować wszelkie wydatki związane z wytworzeniem i nabyciem rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny. Darowizny przekazywać będzie można nie tylko organizacjom pozarządowym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jak i podmiotom wykonującym działalność leczniczą i ratownictwa medycznego.

Darowizna usług medycznych

Zgodnie z przyjętym powyżej rozwiązaniem kosztem uzyskania przychodów będą także koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych. Daje to wiec przedsiębiorcom świadczącym usługi medyczne duże możliwości w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Udostępnienie lokalu mieszkalnego

Nowa specustawa ukraińska wprowadza również wiele pomocnych rozwiązań w zakresie odliczania świadczeń w postaci mieszkań, które Polacy oddają Ukraińcom do użytkowania. Nowe przepisy mają zwolnić z PIT wszelkie świadczenia przekazane na pomoc uchodźcom. Ustaw nie będzie zawierać ich katalogu, bo jest ich zwyczajnie za dużo.

Nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Również środki przekazane na sfinansowanie kursów i szkoleń, których celem jest nabycie przez uchodźcę nowych kwalifikacji zawodowych mieścić ma się w poczet świadczeń objętych darowizną. Da to wielu firmom szkoleniowym szanse na minimalizowanie kosztów poniesionych na organizację „bezpłatnych” kursów. Z drugiej strony ma ułatwić przybywającym z Ukrainy szybkie dopasowanie do polskich realiów pracy w zawodzie lub przebranżowienie się.

40 zł dziennie na wyżywienie i zakwaterowanie

Osoby fizyczne jak i firmy zapewniające uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie otrzymać mają jednorazową zapomogę do 2400 zł. 40 zł przez 60 dni. Środki te mają być zwolnione z podatku.

Warto na koniec wspomnieć, co nie jest przecież powszechną wiedzą, że przyjęcie darowizny w Polsce obwarowane jest szeregiem przepisów. Normy dotyczą zarówno wysokości darowizny możliwej do przekazania / przyjęcia jak i kar za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych. Nie będą one jednak dotyczyć obywateli Ukrainy, dzięki czemu w praktyce zostaną oni zwolnienie z PIT.

Źródło: https://doradztwokrawczyk.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here