regulamin sklepu internetowego

Postęp technologicznych ostatnich kilkunastu lat przeniósł większość transakcji ze świata realnego do internetu. Czasy w których elektronikę, ubrania czy coraz częściej nawet jedzenie, kupowało się w sklepach stacjonarnych powoli odchodzą w niepamięć i ustępują miejsca zakupom internetowym. Z każdym rokiem liczba powstających sklepów internetowych rośnie w zatrważającym wręcz tempie i to w każdej branży. Z każdym takim nowym sklepem internetowym powstaje również pewien dokument, który z pozoru wydaje się niezauważalny, czasami nawet nieważny, a odgrywa on wbrew pozorom bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu sklepu oraz relacjach między klientem a sklepem i jego właścicielem.

Czym konkretnie jest regulamin z punktu widzenia prawodawstwa?

W dużym uproszczeniu jest to umowa zawierana pomiędzy sprzedawcą, a klientem. Umowa ta ma opisać warunki świadczenia usług przez sprzedawcę drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży. Jednym z warunków, aby klient był zobowiązany do przestrzegania regulaminu, jest jego dostępność. Regulamin sklepu internetowego musi być łatwo dostępny dla wszystkich użytkowników. Często stosowaną i polecaną praktyką jest dodawanie treści regulaminu jak załącznika, który użytkownik może pobrać na dysk swojego komputera.

Regulamin sklepu internetowego jest jednym z podstawowych elementów każdego sklepu internetowego, który jest wręcz wymagany prawnie, aby taki sklep mógł normalnie funkcjonować w ramach polskiego i europejskiego prawodawstwa.

Regulamin sklepu internetowego musi spełniać określone i szczegółowe warunki. Dlatego też jego jakość oraz sposób w jaki zostanie napisany, są kluczowe dla przyszłej działalności sklepu, który będzie o taki regulamin się opierał.

regulamin sklepu

Musi zawierać przede wszystkim pełną i szczegółową informację o przedsiębiorcy, który jest stroną zawieranej umowy, a więc o właścicielu sklepu internetowego. Dobrze napisany i wzorowy regulamin powinien również w dokładny i zrozumiały dla każdego sposób określać, w którym dokładnie momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Powinien również zawierać warunki sprzedaży. Niemożliwym do ominięcia jest także zawarcie w regulaminie dostępnych dla klienta metod dostaw i płatności. Musi m.in informować klienta o terminie, w jakim klient ma możliwość odstąpienia od umowy. Termin te musi wynosić minimum 14 dni od daty zawarcia umowy, czyli od momentu otrzymania paczki.

Istnieje oczywiście o wiele więcej wymogów prawnych, które przysługują każdemu konsumentowi i którego każdy dobry regulamin sklepu internetowego powinien z tego powodu zawierać. Warto tu nadmienić m.in wymóg podania nazwy firmy, adresu jej siedziby, adresu rejestrowego oraz adresu e-mail. Klient może też odesłać i zwrócić towar, a także rozpakować go w obecności kuriera w celu weryfikacji czy zakupiony towar zgadza się z naszymi oczekiwaniami. Liczba owych wymogów prawnych jest bardzo rozległa i z każdym rokiem rośnie, dlatego każdy regulamin powinien być aktualizowany i dostosowywany do zmian prawnych. Nie da się jednak wystrzec błędów, które prawie każdy regulamin posiada.

Błędy powstające przy tworzeniu regulaminów sklepów internetowych są powszechne i często pozostają później w finalnych wersjach dokumentu, co nierzadko powoduje później wielorakie problemy prawne. Według badań nawet 70% regulaminów może zawierać w swojej treści co najmniej jeden błąd.

Kary za takie błędy również nie napawają optymizmem. W najlepszym wypadku zaczynają się one od 1500 złotych, a w najgorszej możliwej sytuacji mogą kosztować nieuważny sklep internetowy nawet 10 procent przychodu takiego sklepu za ubiegły rok.

obsługa sklepu internetowego

Najczęstszym z błędów, które są znajdowane przez ekspertów prawnych w regulaminach polskich sklepów internetowych są tzw. klauzule niedozwolone, które są zawierane w regulaminach. W rejestrze zakazanych klauzul, który jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, znajduje się obecnie ponad 5500 różnych zakazanych klauzul. Żadna z nich nie powinna być zawarta we wzorcowym regulaminie.

Kolejnym z popełnianych błędów jest brak w regulaminie sklepu internetowego kluczowych informacji, które są wymagane przez szereg wielu ustaw. Podstawowym zbiorem takich ustaw jest oczywiście Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawę o ochronie danych osobowych. Przy tworzeniu regulaminu należy mieć na uwadze dokładną treść każdego z tych dokumentów.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here