Jak uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Kara pozbawienia wolności może zostać odroczona. By do tego doszło spełnić musi się choć jednak z szeregu przesłanek umożliwiających odciągnięcie w czasie osadzenia w zakładzie karnym. Osoby, które nie rozpoczęły zatem jeszcze odsiadki mogą stara się o zmianę terminu wykonania kary lub jej odroczenie do momentu, gdy ustaną czynniki uniemożliwiające osadzenie. W jakich sytuacjach można starać się o odroczenie kary pozbawienia wolności?

Ciężka choroba skazanego

Pierwsza, szeroko omawiana, przesłanką odroczenia kary pozbawienia wolności jest ciężka choroba skazanego lub choroba psychiczna, które uniemożliwiają mu odsiadkę. Mowa tu o schorzeniach, w obliczu których, pobyt w zakładzie karnym mógłby zagrażać życiu lub zdrowiu skazanego. Rozstrzygnięcie tego rodzaju wniosków zawsze wiąże się z koniecznością powołania biegłych. Skazaniu muszą mieć bowiem świadomość, że zakłady karne umożliwiają leczenie chorób, na które cierpią skazania, jeśli pozwalają im na to własne środki. Jedynie choroba, której leczenie wymaga pozostawania w stałym kontakcie z prowadzącym leczenie specjalistą może być przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Podobnie sprawy mają się w odniesieniu do chorób psychicznych. Niemniej w praktyce zwykle mamy tu do czynienia z dwojgiem sytuacji. Skazany domaga się stwierdzenia choroby psychicznej. Nie dysponuje żadną dokumentacją potwierdzająca chorobę. Druga sytuacja, jest o wiele prostsza do oceny, zakłada bowiem, że skazany jest świadomy swojej choroby, podejmuje leczenie i może okazać stosowną dokumentację. Tego rodzaju sprawy karne kończą się zwykle szybciej.

Ciężkie skutki kary

Kolejną sytuacją, która może przesądzić o odroczeniu osadzenia w czasie jest fakt, że osadzenie w areszcie spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla skazanego i jego rodziny. Mowa tu o dość szerokim katalogu skutków – od finansowych po społeczne. Nie sposób wymienić wszystkich, skupmy się zatem na tych, które występują stosunkowo często.

  • Choroba członka rodziny – choroba członka rodziny, która wymaga stałej opieki, a tę opiekę zapewnić może jedynie skazany, jest wystarczającą przesłanką do odroczeni kary pozbawienia wolności
  • Jedyny żywiciel rodziny – jeśli skazany jest jedynym żywicielem rodziny, a jego osadzenie w areszcie spowoduje iż zostanie ona bez środków do życia, to jest to podstawa by ubiegać się o odroczenie odsiadki
  • Kobieta ciężarna – również kobiety ciężarne lub matki noworodków mogą starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności o 3 lata po narodzinach dziecka
  • Prace polowe – co ciekawe, również prace polowe oraz konieczność zabezpieczenia inwentarz żywego były podstawą do wydania pozytywnych decyzji o odroczeniu pozbawienia wolności
  • Przeludnienia zakładów karnych – o ile skazany nie jest recydywistą a sprawa nie dotyczy przestępstw na tle seksualnym to odroczenie wykonania kary może zostać zasądzone również na skutek braku miejsca w zakładzie karnym

Wniosek o odroczenie nie broni przed odsiadką

Pamiętać musimy, że tocząca się sprawa o odroczenie wykonania kary sama w sobie nie broni skazanego przed odsiadką. Może on zostać skierowany do zakładu karnego podczas zatrzymania, jak i otrzymać wezwanie do odbycia kary. Stąd też wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary powinien zostać złożony wniosek o wstrzymanie czynności zmierzających do osadzenia skazanego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here